Όροι Χρήσης

Αυτοί οι όροι της υπηρεσίας παρέχουν οδηγίες για τους χρήστες κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για όλους όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου στην ιστοσελίδα Anonumosms.gr. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε χωρίς περιορισμούς αυτούς τους όρους.

Η Anonumosms.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους της υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή. Η Anonumosms.gr δεν λογοδοτεί στους χρήστες της για αυτές τις αλλαγές.

Μια σύνοψη των όρων και προϋποθέσεων μας είναι διαθέσιμη σε αυτή την σελίδα. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις μας μπορούν να αναζητηθούν στα ολλανδικά σε αυτό το αρχείο PDF. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μας.

  1. Η Anonumosms.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο για ζημιές που προέκυψαν από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
  2. Η Anonumosms.gr δεν είναι υπεύθυνη για τα μηνύματα κειμένου που στέλνονται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα μηνύματα κειμένου που αυτός ή αυτή στέλνει.
  3. Οι χρήστες να αποφεύγουν να στέλνουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν ρατσιστικούς, διακριτικούς και όλους τους τύπους εμπρηστικών κειμένων. Αν αυτό προκύψει η Anonumosms.gr θα αναγκαστεί να αποφύγει αυτούς τους χρήστες των υπηρεσιών μας.
  4. Η Anonumosms.gr έχει το δικαίωμα να βλέπει τα μηνύματα. Αυτό γίνεται με σκοπό τον έλεγχο για λανθασμένα και δυσφημιστικά μηνύματα κειμένου.
  5. Η διεύθυνση IP όλων των χρηστών θα αποθηκεύεται. Η Anonumosms.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει χρήστες που κάνουν κατάχρηση του συστήματος. Επίσης θα δεδομένα των χρηστών θα μεταφέρονται στην αστυνομία / δικαιοσύνη αν χρειαστεί.
  6. Η Anonumosms.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το μήνυμα κειμένου πραγματικά θα φθάσει. Φυσικά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά μερικές φορές τα μηνύματα δεν φτάνουν από αιτίες που είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Αν ένα μήνυμα δεν έχει φτάσει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Θα δώσουμε μια κατάλληλη λύση.

Η Anonumosms.gr δεν είναι μία συνδρομητική υπηρεσία. Η αποστολή SMS κοστίζει € 1,00 ανά μήνυμα. Ο παραλήπτης του μηνύματος κειμένου δεν θα χρεωθεί.

Αν είστε κάτω των 16 ετών πρέπει να ζητήσετε την άδεια των γονέων σας για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Οι τιμές που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, τα κόστη για το κινητό διαδίκτυο δεν περιλαμβάνονται. Δεν υπάρχει δικαίωμα παράληψης για τα κόστη των αποστολών ψηφιακών μηνυμάτων κειμένου.